Conform de bepaling van de Modelrichtlijn Arbeidsvoorwaarden Stagiaires en de daarbij behorende modelarbeidsovereenkomst worden de salarissen van de stagiaires jaarlijks geïndexeerd. Voor de bepaling van het te hanteren percentage wordt uitgegaan van de consumentenprijsindex alle huishoudens met peildatum oktober. Vergelijking van de cijfers van oktober 2009 en 2010 geeft een stijging te zien van 1,6%. Op basis van deze stijging bedragen de in de modelrichtlijn opgenomen stagiaire-salarissen per 1 januari 2011: voor een eerstejaars: €2.091; voor een tweedejaars: € 2.383; voor een derdejaars: € 2.647.

(De Algemene Raad)

Advertentie