Advocaten die onherroepelijk zijn geschorst of geschrapt komen met naam en toenaam in een openbaar register. Dat staat in de wetswijziging die staatssecretaris Teeven van V&J verleden week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De schrappingen blijven langer dan tien jaar openbaar, de schorsingen in beginsel tien jaar. Spoedschorsingen en voorlopige voorzieningen zijn openbaar zolang zij van kracht zijn. Waarschuwingen en berispingen worden niet openbaar gemaakt.

Advertentie