Raad van Discipline ’s-Gravenhage 14 december 2009, LJN: YA0480

Een inhoudelijk kennismakingsgesprek staat in de weg aan optreden tegen gesprekspartner, ook al is geen advocaat-cliëntrelatie tot stand gekomen.

– Art. 46 Advocatenwet (1.3 Geheimhoudingsplicht; 2.4 Vermijden van belangenconflicten; 2.4.2 Tegenstrijdige belangen)
– Gedragsregel 7

Feiten
Eind 2006 heeft klaagster zich tot mr. X gewend naar aanleiding van de – financiële – gevolgen van beëindiging van haar relatie. Eind 2008 werd klaagster door haar voormalige partner in rechte betrokken. Mr. X stond de ex van klaagster in deze procedure bij. Ondanks op instigatie van klaagster gegeven advies van de deken heeft mr. X zich niet onttrokken.

Klacht
Mr. X is opgetreden voor de voormalige partner van klaagster terwijl hij hen tezamen in eerste instantie op kantoor heeft ontvangen voor een bespreking over zaken die later onderwerp van geschil vormden in de door mr. X aanhangig gemaakte procedure.

Overwegingen raad
Mr. X heeft via een kennismakingsgesprek wetenschap gekregen van de inhoudelijke kwestie tussen partijen, waardoor – ook al is uiteindelijk geen cliënt-advocaatrelatie met klaagster tot stand gekomen – het hem niet vrijstond als advocaat in de zaak tegen klaagster op te treden. Daarbij komt dat mr. X het advies van de deken zich terug te trekken, in de wind heeft geslagen.

Beslissing raad
Verklaart de klacht gegrond en legt op de maatregel van een enkele waarschuwing.

Advertentie