Verantwoordelijkheid voor interne kantoororganisatie

Raad van Discipline ’s-Hertogenbosch 26 januari 2010, LJN: YA0365

De advocaat dient transparant te communiceren. Degene die verantwoordelijk is voor de interne organisatie van zijn kantoor kan ter zake van gebrekkige begeleiding en advisering tuchtrechtelijk een verwijt worden gemaakt.

– Art. 46 Advocatenwet (1.2 Vereiste communicatie met de cliënt; 1.4.1 Termijnen; 1.4.2 Traagheid; 1.5 Vereiste van schriftelijke vastlegging)
– Gedragsregels 8 en 33

Feiten
Klager heeft zich na een in eerste aanleg verloren procedure in september 2006 tot het kantoor van mr. X gewend. Het kantoor van mr. X heeft het hoger beroep ter hand genomen. Diverse advocaten van het kantoor van mr. X hebben het dossier behandeld. Klager heeft drie dagen voor indiening een concept voor de memorie van grieven ter beoordeling ontvangen. In hoger beroep is op 19 maart 2008 een voor klager negatief arrest gewezen.

Klacht
Het kantoor van mr. X heeft klager onvoldoende begeleid en geadviseerd. De kansen van het hoger beroep zijn niet goed ingeschat. Klager is daarover niet goed geïnformeerd.

Overwegingen raad
Klager heeft zich voor advies met betrekking tot een eventueel hoger beroep gewend tot het kantoor van mr. X. Dat kantoor had klager moeten informeren over gaandeweg gerezen twijfels ten aanzien van de slagingskansen van het hoger beroep. Ook had mr. X klager moeten informeren over de diverse advocatenwisselingen. Ten slotte had het kantoor van mr. X de memorie van grieven eerder aan klager, die als leek moet worden aangemerkt, ter bespreking kunnen – en moeten – voorleggen.

Beslissing raad
Verklaart de klacht gegrond en legt de maatregel van een enkele waarschuwing op.

Advertentie