De Raad voor de rechtspraak en het College van procureurs-generaal keren zich in een gezamenlijk brief aan de Tweede Kamer tegen de aanscherpingen van staatssecretaris Fred Teeven van de wettelijke bepalingen voor taakstraffen. Volgens de raad en het college vormen de wetswijzigingen ‘een ernstige aantasting van de rechterlijke straftoemetingsvrijheid respectievelijk de discretionaire bevoegdheid van het Openbaar Ministerie’.
Teeven wil de rechters de mogelijkheid ontnemen om bij zware zeden- of geweldsdelicten een taakstraf in combinatie met een celstraf op te leggen. Volgens de brief leidt deze inperking tot ‘straffen die niet proportioneel zijn’.
Verder vindt Teeven dat het OM altijd een tenuitvoerlegging van een vervangende hechtenis moet eisen indien een veroordeelde een taakstraf niet uitvoert. Het college van P-G’s wil echter dat het OM in ‘schrijnende gevallen toch een andere oplossing kan kiezen’, bijvoorbeeld als een veroordeelde een ongeval heeft gehad. De OM-bazen vrezen dat door de wetswijziging de reclassering ‘meldingen aan het OM over een onvoldoende uitvoering van de taakstraf achterwege zal laten, om te voorkomen dat onmiddellijk de vervangende hechtenis wordt bevolen’.

Advertentie