Na het VN-Comité voor de Rechten van de Mens veroordeelt nu ook het EHRM de weigering om in hoger beroep te gaan tegen een veroordeling wegens een overtreding. Delftenaar Goelzeer Lalmahomed wordt in juni 2006 staande gehouden door de politie. Die verdenkt hem ervan de APV te hebben overtreden. Lalmahomed kan zich niet legitimeren en krijgt daarvoor een boete van 50 euro. Op grond van politiefoto’s stelt de politie zijn identiteit vast. Maar Lalmahomed zegt dat iemand anders de dader is en dat zijn identiteit is gestolen. Hij wijst op een reeks eerdere vrijspraken. De politierechter veroordeelt hem najaar 2007 tot een boete van 60 euro wegens het overtreden van de identificatieplicht. Lalmahomed krijgt geen verlof om in hoger beroep te gaan en klaagt daarover met succes in Straatsburg. Het hof vindt een verlofstelsel niet zonder meer oneerlijk. Maar in dit geval wel, omdat het om een enkelvoudige rechter gaat die niet alle relevante feiten heeft meegewogen door de reeks vrijspraken van Lalmahomed buiten beschouwing te laten.

Advertentie