Ondanks de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) – die aandringt op afwikkeling in twee jaar – moeten acht van de tien letselslachtoffers langer dan drie jaar wachten tot hun schade is afgehandeld. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting De Ombudsman in Hilversum.
De stichting wil onder meer dat de code wordt verankerd in de wet, maar twijfelt wel aan die aanbeveling: ‘Ironisch is dat de groep die zich niet conformeert aan de GBL, de advocatuur, het best scoort. Zo bezien is het twijfelachtig of de GBL een gunstig effect heeft op de schaderegeling.’
De slachtoffers blijken namelijk het meest tevreden over de advocaten: ‘Van de slachtoffers die een advocaat in de arm hebben genomen, heeft 46% aangegeven tevreden tot zeer tevreden te zijn over hun advocaat.’ Maar geen enkel advocatenkantoor verbindt zich aan de code. De specialistenverenigingen willen namelijk de handen vrij houden voor hun leden.
Vrijwel alle letselschadeslachtoffers la-ten zich bijstaan door een belangenbehartiger. Ongeveer de helft (46%) kiest voor een advocaat. De anderen kiezen voor letselschadebureaus en rechtsbijstandsverzekeraars. Over het werk van de letselschadebureaus is 32% tevreden en 40% ontevreden. Bij de rechtsbijstandsverzekeraars zijn die cijfers met 27% resp. 45% nog ongunstiger: ‘Vooral de mate van ontevredenheid over de rechtsbijstandsverzekeraars en de letselschadebureaus is zorgwekkend te noemen,’ schrijft De Ombudsman.
De stichting heeft 739 mensen geënquêteerd. Hun letselschade kwam in twee van de drie zaken voort uit een verkeersongeval. In driekwart van de zaken bemoeilijkt een geschil de afhandeling van de schade. In meer dan de helft van alle zaken is er een geschil over de aansprakelijkheid.
Volgens De Ombudsman werkt een contract met no cure no pay in het nadeel van het slachtoffer, omdat de belangenbehartiger dan een deel van de schadevergoeding inhoudt. Maar bij vergoeding van de buitengerechtelijke kosten gaat de schadevergoeding voor de volle 100% naar het slachtoffer. En doorgaans betaalt de verzekeraar de declaraties van de belangenbehartiger.
De partijen die bij de gedragscode zijn aangesloten, zouden de code moeten hanteren als een handleiding. Driekwart van de letselschadeslachtoffers weet niet van het bestaan van de code. De Ombudsman beveelt daarom aan dat verzekeraars het slachtoffer bij het begin van de zaak standaard wijzen op de code. Verder zouden de naleving en de handhaving erop vooruitgaan wanneer de twintig beginselen uit de code plaatsmaken voor concrete normen.

Advertentie