Het aantal nieuwe civiele zaken is in 2009 over vrijwel de hele linie gestegen, zo blijkt uit recent verschenen cijfers van het CBS. Bij de sectoren kanton stegen de aantallen met 17,3 procent (voor dagvaarding) resp. 12,2 procent (voor verzoekschriften). Hoe hoger de instantie, hoe geringer de groei. De cijfers over 2010 komen over enkele maanden in het jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak.
Bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg groeide het aantal nieuwe zaken in 2010 met 12,3 procent tot 631 zaken. Het aantal verzoeken om een prejudiciële beslissing nam zelfs toe met 27,4 procent. Het EU-hof deed echter 2,4 procent minder zaken af.

Advertentie