De Orde ergert zich aan de ‘vooringenomenheid’ waarmee minister Gerd Leers van Integratie en Asiel de asiel- en vreemdelingenadvocatuur bejegent. Leers’ suggestie in de media dat asiel- en vreemdelingenadvocaten kansloze procedures voeren voor eigen gewin is onjuist en ongefundeerd, schreef de Orde aan de minister.
Zo zei Leers in een radioprogramma dat ‘tien procent van de asieladvocaten louter voor eigen gewin vreemdelingen adviseert kansloze procedures te starten’. Aan tafel bij Pauw & Witteman sprak hij over een ‘hele bedrijfstak’ die rond asiel- en vreemdelingenprocedures is ontstaan. ‘Ik wil voorkomen dat men zegt: kom, we pakken dat oude geval nog maar eens op want de middelen zijn welkom.’
De Orde wijst erop dat asiel- en vreemdelingenadvocaten aan hoge kwaliteitseisen voldoen en aan gedragsregels zijn gebonden, en dat tegen advocaten die kansloze procedures voeren tuchtrechtelijk wordt opgetreden. Wrevelig schrijft de Orde verder dat Leers in de media telkenmale oproept tot overleg, maar een uitnodiging van de adviescommissie vreemdelingenrecht voor een kennismakingsgesprek, daterend van december 2010, pas verleden week plaatsvond.

Tatiana Scheltema

Advertentie