De vergoeding voor piketdiensten wordt niet gehalveerd, maar gesplitst. Dat antwoordde staatssecretaris Fred Teeven op Kamervragen naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Nieuwsuur op 9 februari. De helft van de vergoeding van 1,5 punt (168 euro) is voor het halfuur dat de advocaat vóór het politieverhoor spreekt met de verdachte. De andere 0,75 punt is voor de rechtsbijstand als de verdachte na het verhoor in verzekering wordt gesteld. Teeven: ‘Verleent een advocaat zowel voor als na het verhoor piketrechtsbijstand, dan ontvangt hij in de nieuwe situatie in totaal dezelfde vergoeding voor verleende rechtsbijstand als voor Salduz, namelijk 1,5 punt. Van halvering van de vergoeding is dus geen sprake.’ Als de advocaat speciaal voor de inverzekeringstelling opnieuw naar zijn cliënt moet, is de vergoeding feitelijk wel degelijk een halvering. Teeven ontkent dat hij de extra kosten voor de rechtsbijstand als gevolg van ‘Salduz’ eenzijdig wil afwentelen op de advocatuur. ‘Ik heb slechts willen aangeven dat een verruiming van het recht op rechtsbijstand niet automatisch betekent dat de overheid ook in alle gevallen gehouden is om alle daarmee gemoeide kosten te dragen.’

Advertentie