Onder rechters lijkt tegenwoordig wrakingsangst voor te komen. Een raadsheer van het Bossche gerechtshof vraagt om verschoning, nadat een loslippige advocaat-generaal en een parketmedewerker hem informatie over een verdachte hebben toegefluisterd, buiten de raadsman van de verdachte om. Zo vertelde de behandelend advocaat-generaal in de wandelgangen ongevraagd over de verdachte dat deze enkele dagen na de zitting opnieuw vader zou worden. Pikante informatie, als je weet dat de vader terechtstaat omdat hij zijn zoontje zou hebben omgebracht. De raadsheer vreest dat de schijn van partijdigheid op hem rust, maar de verschoningskamer van het hof wijst het verzoek af. De kamer ziet in de feiten en omstandigheden geen ‘zwaarwegende aanwijzingen’ voor vooringenomenheid. Daarbij speelt mee dat de strafkamer al van plan was het onderzoek in deze zaak te heropenen, ‘hoewel de procesdeelnemers er de voorkeur aan gaven dat de strafkamer een einduitspraak zou doen.’

Advertentie