Hoe komt die zwarte lijst er eigenlijk uit te zien? Volgens het voorgestelde artikel 8 Advocatenwet1 maakt de NOvA schriftelijk een lijst openbaar met de namen van onvoorwaardelijk en onherroepelijk geschorste en geschrapte advocaten. De vorm is vrij. Het kan een actuele lijst op de website van de Orde zijn of periodieke publicatie in bijvoorbeeld het Advocatenblad. Het ligt voor de hand dat op de website doorklikken naar de desbetreffende uitspraak op tuchtrecht.nl mogelijk wordt. Schorsingen op grond van art. 60b Advocatenwet (onbehoorlijke praktijkuitoefening) en 60ab Advocatenwet (tuchtrechtelijke spoedschorsing) komen overigens niet op de zwarte lijst. Die komen wel op het tableau, maar zijn alleen openbaar zolang ze van kracht zijn.
Op het vernieuwde tableau moet de Orde meer gegevens gaan vermelden dan nu. Zo komen ook waarschuwingen, berispingen en voorwaardelijke schorsingen erbij. Die gegevens zijn alleen ter inzage voor ordebestuurders en voor tuchtrechters. Andere gegevens, zoals onvoorwaardelijke schorsingen (gedurende tien jaar), het kantoor, de naam van de patroon en specialisaties, kan iedereen inzien. Behalve de zwarte lijst kan ook het tableau elektronisch raadpleegbaar worden gemaakt.
Al met al een tijdrovende technische klus – ‘gelukkig’ loopt het gehele wetsvoorstel vertraging op doordat de nieuwe toezichtregeling advocatuur2 er toch nog3 in meegenomen zal worden. Het wetsvoorstel wordt nu niet meer dit jaar van kracht, maar vermoedelijk in 2012.

Marian Verburgh

Noten
1. Nota van wijziging d.d. 16-2-2011 bij wetsvoorstel ‘Van Wijmen’, Aanpassing van de Advocatenwet etc., Tweede Kamer 2010-2011, 32 382, nr. 8.
2. Tweede Kamer 2010-2011, 32 500 VI, nr. 81.
3. Tweede Kamer 2010-2011, 32 382, nr. 9.

Advertentie