Nepsites gebaseerd op het beeldmerk van bestaande bedrijven, ongeautoriseerd doorplaatsen van content, bedreigingen of intimidatie via social media. (IE-)advocaten hebben er hun handen vol aan, maar hoe bewijs je dat iets op een bepaald moment online heeft gestaan? ‘Het gaat vaak goed als je een printje overlegt, maar als de wederpartij de authenticiteit ervan betwist, heb je een probleem,’ zegt advocaat Joel van der Goen. ‘Bovendien moet je er snel bij zijn: informatie is ook zo weer van internet verdwenen.’ Daar heeft hij een oplossing voor gevonden. Via de site bewijsonline.nl wordt à la minute een screenshot gemaakt van de gewraakte uiting, die vervolgens door een gerechtsdeurwaarder wordt gewaarmerkt. Dit proces-verbaal van constatering (pvc) houdt zonder meer stand bij de rechter, zegt Van der Goen. De voorzitter van de Koninklijke beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders John Wisseborn denkt daar echter anders over, omdat het opmaken van een pvc een voor een gerechtsdeurwaarder toegestane nevenactiviteit is en geen ambtshandeling. ‘Maar in de praktijk hechten rechters er veel waarde aan en in andere landen, zoals Frankrijk, geldt zo’n akte wel als onomstotelijk bewijsmiddel. Er is veel voor te zeggen om dat in Nederland ook te doen.’

Advertentie