Voor ruim driekwart van de kantoren is het belang van marketing de afgelopen twee jaar toegenomen. Ook het marketingbudget is bij 67 procent van de ondervraagde kantoren gestegen en de meerderheid verwacht dat dit de komende jaren doorzet. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoeksrapport Het belang van marketing in de advocatuur van Annalise Market Intelligence dat vorige maand uitkwam. Aan het onderzoek deden dertig kantoren mee, waaronder 24 top 50-kantoren. Marketing speelt bij 38 procent van de kantoren een cruciale rol in het boeken van commerciële successen. Toch geeft 31 procent aan dat hun marketing nog in de kinderschoenen staat en dat dit verder moet worden uitgebreid. Traditionele marketingactiviteiten, zoals publiceren in vakbladen en het organiseren van relatie-evenementen, wordt als het meest effectief gezien. Het minst populair zijn direct mailings en het gebruik van social media, alhoewel ruim twee derde van de ondervraagde kantoren dit wel toepast.

Advertentie