‘Het is een goede ontwikkeling, maar over de bijbehorende financiële vergoeding zijn we in deze tijden van bezuinigingen niet erg hoopvol.’ Dit zegt Geertjan van Oosten, secretaris van de Nederlandse vereniging van Strafrechtadvocaten, in reactie op de veranderde opstelling van het OM. ‘Advocaat bij verhoor wordt onvermijdelijk,’ was de verrassende conclusie van het artikel dat Harm Brouwer, voorzitter van het College van procureurs-generaal, vorige maand schreef in NRC Handelsblad. Politie, justitie en ook OM stelden zich jarenlang op het standpunt dat aan Europese rechtspraak hoogstens een recht op consultatie voorafgaand aan het verhoor kon worden ontleend. ‘Je kunt geen rechten geven zonder er een financieel component aan te verbinden,’ aldus Van Oosten. ‘Een minderjarige heeft ook nu al recht op bijstand tijdens het politieverhoor. Een advocaat heeft er laatst voor één punt, 110 euro, veertien uur lang gezeten. Dat kan niet zo blijven.’

Advertentie