De Tweede Kamer maakt het voor rechters mogelijk om voor ernstige misdrijven toch een gecombineerde taak- en celstraf op te leggen. Een meerderheid stemde vorige maand voor een amendement van CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg waarin het oorspronkelijk wetsvoorstel van staatssecretaris Fred Teeven wordt afgezwakt. Hij wilde rechters de mogelijkheid ontnemen om bij zware geweld- en zedendelicten überhaupt nog een taakstraf op te leggen. Zij zouden in die gevallen alleen celstraffen mogen uitdelen. Van Toorenburg vindt dat rechters in de straftoemeting toch rekening moeten kunnen houden met specifieke omstandigheden. Haar aangenomen amendement maakt alleen een combinatie van een taakstraf met een onvoorwaardelijke celstraf mogelijk. Zware geweld- en zedendelicten mogen ook krachtens het amendement niet meer afgedaan worden met een taakstraf en een voorwaardelijke straf. Het College van procureurs-generaal en de Raad voor de Rechtspraak hadden bij de Kamer geprotesteerd tegen het oorspronkelijk voorstel van Teeven. Dat zou in hun ogen leiden tot disproportionele straffen.

Advertentie