De rechtspraak verkent de verruiming van de mogelijkheden voor slachtoffers om een schadevergoeding in te dienen in het strafproces. Als uit die verkenning blijkt dat de verruiming een reële optie is, volgt een proef, aldus een woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak. Dat er een proef wordt gehouden met aparte zittingen over de strafmaat, waarbij het slachtoffer het woord mag voeren, zoals De Telegraaf vorige maand berichtte, wordt door Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) tegengesproken. Eerder dit jaar pleitte de Amsterdamse rechter Willem Korthals Altes in het Nederlands Juristenblad nog voor aparte strafmaatzittingen. Opstelten erkent dat ‘sommige strafzaken zo snel worden afgedaan dat slachtoffers onvoldoende tijd of gelegenheid hebben om hun vordering tot schadevergoeding te onderbouwen.’ Voor deze groep is hij ‘voornemens de praktische en juridische mogelijkheid te onderzoeken om deze vorderingen op een bijzondere zitting te behandelen’.

Advertentie