Het Bureau Financieel Toezicht moet de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kunnen handhaven door zelf boetes op te leggen en maatregelen te bevelen onder dreiging van een dwangsom. Dat vindt staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. Daarmee zou het BFT voor het toezicht niet langer afhankelijk zijn van langdurige en inefficiënte tuchtrechtelijke procedures. Maar in de advocatuur zal de nieuwe toezichthouder de nieuwe bevoegdheden krijgen.
 Teeven: ‘Tuchtrechtelijke handhaving dient echter wel mogelijk te blijven, met name voor die gevallen waarin de oplegging van specifiek tuchtrechtelijke sancties zoals schorsing of ontzetting uit ambt zijn aangewezen. In het geval van de advocatuur acht ik optreden door de toezichthouder langs tuchtrechtelijke weg en door bestuursrechtelijke handhaving van de Wwft eveneens de meest aangewezen weg.’ Het BFT zal een Raad van Advies krijgen  met vertegenwoordigers van de beroepsgroepen waarop het bureau toeziet.

Advertentie