Het College van Afgevaardigden gaf op 1 april groen licht aan de Algemene Raad om de aanbevelingen van de opleidingscommissie-Kortmann uit te werken. Maar het vrijstellingenbeleid voor de Law Firm School, dat de belangrijkste aanleiding was voor het instellen van de commissie-Kortmann, werd in die vergadering ook weer aan de orde gesteld, door de Haagse fractie. De voorstellen van de commissie hebben het verzet niet weggenomen. In juni praat het college verder.
 Het uitsmeren van de opleiding over drie in plaats van één jaar, het introduceren van meer toetsen, meer aandacht voor beroepsattitude en beroepsethiek en het uitbesteden van de opleiding van de Orde zijn aanbevelingen van de commissie-Kortmann die de AR heeft overgenomen. Ook zal een werkgroep nadenken over de professionalisering van het patronaat. Wat de gevolgen zijn van de outsourcing van de beroepsopleiding voor de opleidingsmedewerkers van de Orde kan portefeuillehouder Louise van der Veen op dit moment nog niet aangeven. Hierover moet nog het advies van de OR van het Bureau van de Orde worden ingewonnen.

Advertentie