‘Een volwassen organisatie,’ ‘zeer geslaagd,’ ‘Willem (Van Manen, red.) zou trots op jullie zijn. Zo goed hadden wij het destijds niet voor elkaar,’ en: ‘erg indrukwekkend om oog in oog te staan met een ècht moedige man, een echte advocaat.’
Het kwart-eeuwsfeestje, jubileumseminar, van de Stichting Advocaten voor Advocaten twee weken geleden bij Nauta in Amsterdam was een succes. Voorzitter Phon Van den Biesen en directeur Adrie Van de Streek zijn tevreden. Van de Streek: ‘We hebben internationaal veel aandacht gegenereerd voor het werk van Alec Muchadehama, de winnaar van de eerste Lawyers for Lawyers Award. Dat is essentieel. Deze prijs moet hem namelijk bescherming gaan bieden.’
Onder de aanwezigen waren talloze gerenommeerde mensenrechtenjuristen en mensenrechtenadvocaten die in het verleden door L4L zijn ondersteund. Mohammad Mostafaei, de Iraanse advocaat die vorig jaar zijn land ontvluchtte en politiek asiel kreeg in Noorwegen, pleitte ervoor dat advocaten hun collega’s in problemen bijstaan in rechte. De vraag is of dat haalbaar is, nu veel landen buitenlandse advocaten geen toestemming geven in rechte op te treden.

(TS)

Advertentie