Het griffierecht moet worden gekoppeld aan de financiële belangen die gemoeid zijn met een juridisch geding. En als partijen procederen om miljoenen euro’s, dan zouden ze ook aanzienlijk meer griffierecht moeten betalen. De Tweede Kamer stemde unaniem in met een PvdA-motie waarin een koppeling wordt gelegd tussen de hoogte van het griffierecht en het financieel belang. Hiermee zouden burgers met een laag of middeninkomen ontzien kunnen worden. De griffierechten voor de eenvoudige zaken waarmee zij naar de rechter stappen, zouden dan minder hoeven te stijgen.
Het kabinet wil dat de kosten van civiele en bestuurs-rechtzaken voortaan helemaal gedekt worden door de griffierechten. Daartoe stijgen deze met 240 miljoen euro. De oppositie had ook moties ingediend om de regering aan te sporen te zoeken naar vereenvoudigingen in de procedures. Als dat kostenbesparingen oplevert, hoeft het griffierecht minder te stijgen. Deze moties zijn verworpen.
 CDA en VVD geven pas een oordeel over de regeringsplannen als minister Opstelten met een definitief wetsvoorstel komt. Opstelten heeft beroepsorganisaties, waaronder de Orde, deze week ter consultering een conceptvoorstel gestuurd.

Advertentie