Het jaar 2002 wordt een bijzonder Ordejaar. In 1952 kwam, na een lange moeizame voorbereiding, de Advocatenwet tot stand. De balie evalueerde daarmee tot een zelfstandige maatschappelijke factor met wettelijke status1. De nieuwe wet was in grote lijnen gebaseerd op een ontwerp dat in 1947 was gepubliceerd door de Nederlandse Advocatenvereniging.

Download artikel als PDF

Advertentie