Tot nu toe bleef onderbelicht dat hoger beroep tegen kantongerechts vonnissen van vóór 1 januari 2002 bij de rechtbank – en niet bij het hof – moet worden aangebracht.

Download artikel als PDF

Advertentie