Waar zo’n mededingingswetje niet al goed voor is. Eindelijk meedelen in de buit! Voorlopig alleen bij letselschade. Dat is het vierde honk voor de thuisplaat. Ik verwelkom nu reeds de algemene toepassing van de vrijheid te declareren op basis van resultaat. Uitkomst van een ontwikkeling in het denken over de positie en de betaling van de advocaat: van schijnheiligheid naar openheid over dienstverlening èn hebzucht.

Download artikel als PDF

Advertentie