Het College van Afgevaardigden heeft de Verordening op de praktijkuitoefening in dienstbetrekking gewijzigd om de verordening in lijn met de Wet op het financieel toezicht te brengen. Sinds 1 januari moeten rechtsbijstandsverzekeraars de vergewisverklaring aanpassen. Een voorbeeld hiervan kunt u vinden via het bericht over deze wijziging op www.advocatenorde.nl.

 

Advertentie