In het middagprogramma van de 50e Ordevergadering komt het rapport van het Economisch Instituut voor het Middenen Kleinbedrijf ‘De Balie in Beeld’ aan bod. Het rapport, dat in opdracht van de Algemene Raad is opgesteld en dat aan de deelnemers aan de feestelijk bijeenkomst in de RAI op 27 september wordt toegestuurd, wordt onder leiding van Fons de Poel ter vergadering becommentarieerd door drs. J. de Boer, voorzitter van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, prof. dr. C.J.M. Schuyt, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, en prof. mr. L.A.H.J.M. Quant, hoog leraar advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam. Op deze pagina nemen zij alvast een kort voorschot.

Download artikel als PDF

Advertentie