De administratieve rechter kan in procedures over premiedifferentiatie in de WAO bepalen dat kennisname van medische gegevens van een werknemer is voorbehouden aan een advocaat die optreedt als gemachtigde van de werkgever. Maar een advocaat kan zich niet naar beste vermogen voor zijn cliënt inzetten als hij die kennis vervolgens niet in verwan te procedures mag gebruiken.

Download artikel als PDF

Advertentie