Advocaten in Iran die hun nek uitsteken door politiek gevoelige zaken te doen krijgen het steeds moeilijker. Onlangs gijzelden de Iraanse autoriteiten de vrouw en zwager van Mohammad Mostafaei om zijn eigen arrestatie af te dwingen. Hij verzet zich als advocaat actief tegen de doodstraf door steniging. Advocaat Mostafaei stond onder anderen de 43-jarige Sakineh Mohammedi Ashtiani, moeder van twee kinderen, bij. Zij werd veroordeeld tot de doodstraf door steniging omdat ze overspel zou hebben gepleegd. Mede dankzij de inspanningen van Mostafaei wordt haar straf voorlopig niet voltrokken. Hij stond haar juridisch bij, maar vroeg ook aandacht voor haar zaak in internationale media. De internationale verontwaardiging die daaruit voortkwam leidde tot het uitstel van Ashtiani’s executie. Behalve voor Ashtiani spant Mostafaei zich voornamelijk in voor minderjarigen die tot de stenigingsdood zijn veroordeeld. Zo zamelt hij bijvoorbeeld geld in om minderjarigen vrij te kopen. Onlangs vaardigden de Iraanse autoriteiten een arrestatiebevel tegen Mostafaei uit, waarop hij vluchtte. Kort daarna werden zijn vrouw en zwager opgepakt om Mostafaei te dwingen zichzelf aan te geven. In plaats daarvan vluchtte hij via Turkije naar Noorwegen, waar hij nu asiel heeft aangevraagd. Toen dat naar buiten kwam werden zijn vrouw en zwager vrijgelaten, maar terugkeren naar Iran lijkt voor Mostafaei uitgesloten. Aangezien de verdenkingen tegen Mostafaei weinig concreet zijn, vermoeden mensenrechtenorganisaties dat zijn arrestatie had moeten dienen om hem het werk als advocaat onmogelijk te maken. Mostafaei behoort tot een grotere groep van advocaten die zich inspannen om het respect voor mensenrechten in Iran te vergroten. Sinds de omstreden presidentsverkiezingen van juni 2009 werden meerdere advocaten gearresteerd, veroordeeld, gedwongen het land te ontvluchten of op andere manieren het werk onmogelijk gemaakt. Mensenrechtenadvocate Shadi Sadr, tevens actief tegenstander van de stenigingsdoodstraf, is op 16 mei 2010 bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en 74 zweepslagen, en kan ook niet terug naar Iran. Vrijdag 24 september aanstaande zal zij op het Orde-jaarcongres over haar situatie en over andere advocaten in Iran vertellen. • Voor informatie over de situatie in Iran, de schrijfactie, of over de Stichting Advocaten voor Advocaten kunt u contact opnemen met Adrie van de Streek via e-mail infoAadvocatenvooradvocaten.nl of bezoek de website www.advocatenvooradvocaten.nl. Daar leest u ook hoe u donateur kunt worden. Rekeningnummers: ABN 489.938.655; Postbank 433.83.27 (Amsterdam). (Advocaten voor advocaten/L4L)

Advertentie