Het ministerie van Financiën verwacht dat de nieuwe meldplicht eind dit jaar in werking zal treden. Zoals bekend geldt de plicht alleen voor bepaalde onroerend goed zaken, financiële zaken en oprichting van vennootschappen; bovendien valt de eerste adviesfase erbuiten, evenals alles wat te maken heeft met het optreden in rechte en aanverwante advisering. De ministerraad bespreekt de algemene maatregel van bestuur in oktober tezamen met het advies van de Raad van State, dat waarschijnlijk in september verschijnt. Alleen de Raad van State lijkt nog te kunnen zorgen voor verbetering en verduidelijking van de regeling.

Download artikel als PDF

Advertentie