Maandag 21 oktober hebben vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de politie, de Raad voor de Rechtsbijstand, de rechtbank en de Orde van Advocaten (allen te Den Haag) het ‘Protocol rechtsbijstand Strafpiket in het arrondissement Den Haag’ ondertekend. In het protocol zijn samenwerkingsafspraken opgenomen die moeten bijdragen aan het goed functioneren van het strafpiket. Eerder zijn ook in Rotterdam en Dordrecht dergelijke afspraken gemaakt.

Download artikel als PDF

Advertentie