In 1953 bestaat de Nederlandse Orde van Advocaten één jaar. Van het jaarverslag van dat jaar (gepubliceerd in het Advocatenblad) zijn slechts enkele indrukken opgenomen. Niet verwonderlijk gezien de korte bestaansperiode van de Orde. Eén van de hoogtepunten: ‘Een lid van de Algemene Raad heeft de Orde vertegenwoordigd op een te Amsterdam gehouden congres, dat beraadslaagde over de sociale positie van intellectuelen.’

Download artikel als PDF

Advertentie