Eenpitters moeten klonteren. Deze wat onsmakelijk klinkende boodschap komt van onze deken. Klontering zou namelijk kwali teitsverhogend werken. En kwaliteit is iets waar de Orde van Advocaten zich sterk voor maakt.

Download artikel als PDF

Advertentie