In december 1999 werd in overleg met en na aandringen door de Orde het wetsontwerp ‘Onderzoek naar de toestand van de praktijk van een advocaat’ ingediend. Eind maart 2002, dus ongeveer tweeënhalf jaarlater werd het uiteindelijk door de Eerste Kamer aanvaard. Het lange wetgevingstraject zal in dit geval wel omgekeerd evenredig zijn aan de doelmatigheid en effectiviteit van de nieuwe regeling.

Download artikel als PDF

Advertentie