De onderbetaling van advocaten die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn in het systeem van de gesubsidieerde rechtsbijstand en de bureaucratie die kleeft aan dat systeem, zijn vaste agendapunten voor de Algemene Raad. Met wisselend succes wordt vooral op politiek en bestuurlijk niveau veel druk uitgeoefend om te komen tot een rechtvaardiger en beter werkbaar systeem.

Download artikel als PDF

Advertentie