Janmaat is mijns inziens niet veroordeeld vanwege zijn afwijkende levensvisie. Eenieder mag zijn eigen levensvisie erop nahouden, uiting geven hieraan kan echter in het belang van een vrije democratische samenleving aan grenzen zijn gebonden. En juist die grenzen zijn door Janmaat ten dezen overschreden met zijn uitspraak: ‘Als wij aan de macht komen, schaffen wij de multiculturele samenleving af’. Het moet duidelijk zijn dat een dergelijke uitspraak voor grote groepen mensen in onze samenleving immens bedreigend en beangstigend is.

Download artikel als PDF

Advertentie