Voor u ligt een speciale uitgave van het Advocatenblad, gewijd aan vijftig jaar Advocatenwet. Op 23 juni 1952 werd de wet door Koningin Juliana ondertekend. Op 1 oktober van datzelfde jaar trad de wet in werking. Een halve eeuw Advocatenwet, een halve eeuw Nederlandse Orde van Advocaten.

Download artikel als PDF

Advertentie