Eind november jl. kreeg de Hoge Raad een zeldzame kans en gaf hij uitleg aan het begrip ‘behoorlijke taakvervulling’ uit art. 2:9 BW.1 Die invulling is erg genuanceerd, hoewel de casus aanleiding had kunnen zijn om een harde en duidelijke regel te formuleren.

Download artikel als PDF

Advertentie