Wie kan wanneer de strafrechter wraken? Wat is haalbaar, wat niet, en wat is schadelijk? Mark Stoet loopt de geldende wrakingsregeling langs en zet de jurisprudentie, en enkele actuele ontwikkelingen, op een rij. Is een rechter nog onpartijdig als hij tegen de medeverdachte al een veroordelend vonnis heeft gewezen en de verdachte in de bewezenverklaring van dat vonnis wordt genoemd? Richtlijnen voor succesvolle wrakingsverzoeken zijn moeilijk te geven, maar overwegingen en tips wel.

Download artikel als PDF

Advertentie