De Ontvanger van de Belastingdienst beschikt over ruime wettelijke bevoegdheden; hij kan zichzelf zonder gerechtelijke tussenkomst een executoriale titel verschaffen. Vaak komen zijn executoriale maatregelen voor de geëxecuteerde als een verrassing en gaat het er in executiegeschillen hectisch aan toe. Het fiscale executiegeschil onderscheidt zich op veel punten van een gewoon civiel executiegeschil. Een verkenning van het dwangbevel en de mogelijkheid van verzet.

Download artikel als PDF

Advertentie