De belastingplichtige is verplicht informatie te geven opdat er belasting kan worden geïnd. Een verdachte hoeft geen belastende informatie tegen zichzelf te verschaffen. Wat nu als de belastingplichtige tegelijk verdachte is? De Nederlandse wetgeving en de Hoge Raad blijken er anders over te denken dan het EHRM: ‘de belastingheffing weegt blijkbaar zwaarder dan het zwijgrecht van de verdachte belastingplichtige.’

Download artikel als PDF

Advertentie