Projectontwikkelaar Chipshol heeft via Maurice de Honds website www.peil.nl de mening van 1.500 mensen gevraagd over de Chipshol-zaak en de rollen daarin van oud-rechter Hans Westenberg en NMa-topman en oud-rechter Pieter Kalbfleisch. Uit die peiling blijkt dat 50 procent van de ondervraagden denkt dat bepaalde rechters Chipshol tegenwerkten om belangen van zakenpartners en staatsbedrijf Schiphol veilig te stellen; 15 procent denkt van niet. Bij de helft (48 procent) is van mening dat Kalbfleisch meineed heeft gepleegd.

Advertentie