Het ministerie van Justitie stelt voor de periode 2003 tot en met 2005 per jaar J 685.000 ter beschikking voor de financiering van de tuchtrechtspraak. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Download artikel als PDF

Advertentie