De pilot van het mentorproject Ma-donna, waarbij tien vrouwelijke junior advocaten voor een jaar gekoppeld zijn aan een advocaat met meer ervaring, oogst positieve reacties. Junioren vinden dat gesprekken met hun mentor waardevolle informatie, tips en sturing heeft opgeleverd. En vooral bevestiging dat ze op de goede weg zitten. Dat was de strekking tijdens een vertrouwelijke afsluitingsbijeenkomst begin deze maand bij Nauta Dutilh in Rotterdam.
Junioren worstelen met vragen over te nemen carrièrestappen, work-life balance, het opzetten van een eigen praktijk, netwerken en omzetdruk. Vooral dit laatste ervaren zij als bijzonder stressvol. Een junior zegt hierover: ‘Als ik op een dag negen uur heb gewerkt, maar er slechts drie declarabele uren zijn, dan heb ik het idee dat mijn werkdag er nog niet op zit.’ Elin Hilwig, initiatiefneemster van Ma-donna, schrijft een verslag voor de Commissie Diversiteit van de Orde en mogelijk krijgt dit project een vervolg.

Advertentie