Reeds in de eerste uren na haar aantreden, op 12 juli 2003, keurde de nieuwe Belgische regering – de vorige werd geplaagd door politiek geïnspireerde klachten op basis van de Belgische Genocidewet van 16 juni 1993 – een voorontwerp van wet goed dat afrekent met de wet van 1993, zoals gewijzigd in 1999 en recent nog in april 2003, en meteen dus ook met het principe van universele rechtsmacht voor ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht.

Download artikel als PDF

Advertentie