De VS hebben met geen enkel land een verdrag gesloten over de erkenning en tenuitvoerlegging in het ene land van in het andere land gewezen vonnissen. In de VS gewezen vonnissen kunnen dus niet in Nederland ten uitvoer worden gelegd op basis van art. 985 Rv (exequatur); de zaak moet opnieuw, voor de Nederlandse rechter, aanhangig worden gemaakt. Maar andersom is het verrassenderwijze anders: in de Verenigde Staten wordt tegenover buitenlandse (ook Nederlandse) vonnissen een welwillender houding aangenomen.

Download artikel als PDF

Advertentie