Op 30 september 2003 verklaarde het HvJ EG voor recht dat een aantal bepalingen van de Nederlandse Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen1 strijdt met de Elfde Richtlijn van de Raad van 21 december 19892, respectievelijk de art. 43 EG en 48 EG.3 Anders dan de berichtgeving over het arrest doet vermoeden,4 is de Engelse Limited niet gelijkgesteld aan de Nederlandse BV. Bestuurders van Limiteds moeten zich bij misbruik realiseren dat er een actie uit onrechtmatige daad dreigt en dat ze na faillissement bestuurdersaansprakelijkheid dragen.

Download artikel als PDF

Advertentie