Hij is met een ‘zittingsduur’ van vijf jaar de langst zittende deken. Piet Peters, deken in het arrondissement Zwolle, gastheer van de Ordevergadering op 3 oktober aanstaande: ‘De laatste jaarvergadering in Zwolle is meer dan twintig jaar geleden. We zijn dus aan de beurt. Het is bovendien mijn eer te na om mijn dekenaat af te sluitenzónder de jaarvergadering hier te hebben laten plaatsvinden.’

Download artikel als PDF

Advertentie