Op 1 januari a.s. moet het Europees arrestatiebevel worden ingevoerd. De uitleveringsprocedure wordt versneld en wordt gevoerd voor ééngerechtelijke instantie, zonder bemoeienis van HR en Minister van Justitie. Maar welk recht geldt er precies vanaf 1 januari, en waarom zijn de grondrechten niet apart opgenomen? De advocaat zal nog meer dan voorheen de vinger aan de pols moeten houden, ook om de rechter te kunnen inlichten over de mensenrechten situatie in de verzoekende staat

Download artikel als PDF

Advertentie