Door de Hoge Raad is onlangs opnieuw voortgeborduurd op het inmiddels roemruchte arrest Ontvanger/Hamm q.q.1 Was dat arrest uit 1997 pro boedelcrediteur, het arrest Komdeur q.q./Nationale Nederlanden uit 2002 viel te kenschetsen als pro boedel. Nu, in het op 2 mei gewezen arrest De Jong/Lasschuit q.q., slaat de slinger weer wat terug ten faveure van de crediteur.

Download artikel als PDF

Advertentie