Tot wanneer kunnen stukken in geding worden gebracht? De Hoge Raad ging eind vorig jaar op deze vraag in. De gerechtsauditeur bij de Hoge Raad, mr. D.H. Thierry, bespreekt het arrest van het hoogste rechtscollege.

Download artikel als PDF

Advertentie